Kategori: Vintage

rask psykisk helsehjelp bodø

Rask psykisk helsehjelp Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av mennesker med psykiske lidelser som søker, og mottar, profesjonell hjelp. Behandlingen skal redusere symptomene og styrke både funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp. Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Velkommen til, rask, psykisk, helsehjelp - Moss kommune Rask psykisk helsehjelp, norsk Velkommen til, rask, psykisk, helsehjelp, molde - PDF Det er også tilknyttet psykolog til tjenesten. Rask psykisk helsehjelp, der terapeutene har fått utdanning av nfkt, har gått fra å inkludere 12 kommuner i en pilot i 2012, til nå å være et tilbud i 55 kommuner/bydeler fordelt på 49 Rask psykisk helsehjelp-team landet over. Rask psykisk helsehjelp er et tiltak for å styrke behandlingstilbudet til mennesker med angst og lettere til moderate depresjon. Målet er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie. 4 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Rask Psykisk Helsehjelp» Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i evalueringen av tiltaket Rask Psykisk Helsehjelp som ble satt i gang av Helsedirektoratet som et pilotprosjekt i 2012 i 10 norske kommuner.

Rask psykisk: Rask psykisk helsehjelp bodø

Det vil si at ingen nye skal rekrutteres til å delta. De fleste tilbudene er gratis. Kursholdere: Tover Eriksen Brodal, Terje Stokka og Stig Erlend Midtgård. Hvilken hjelp kan du få? Kursets formål, hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer. Teamet følger også opp etterlatte ved selvmord. Hva er Rask Psykisk Helsehjelp? Du trenger ikke henvisning fra lege. Hjemmeoppgaver- også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke pasientens innsats og håp i forhold til sine vansker, og styrke den terapeutiske alliansen i samarbeidet mot felles mål. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer. Her kan du få hjelp uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Lav terskel, ingen ventetid, ingen krav til henvisning. Skriv til oss, drammen kommune, postboks Drammen, organisasjonsnummer. Nytt kurs starter. Modeller og skjema I kognitiv terapi brukes en del modeller og skjema. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. E-post: infohjelp(at vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post. Hopp til innhold, sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten?

Rask psykisk helsehjelp bodø - Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

E-postadressen blir ikke publisert. Obligatoriske felt er merket *